Vážení občania,

predstavujem Vám ojedinelý projekt, ktorý je otvorený pre kohokoľvek z Vás. Nechcem aby stránka ostala len pri prezentácii mojej osoby, názorov alebo jednoduchých informácií ale v prvom rade očakávam, že svojou aktívnou účasťou prispejete aj Vy k tomu, že tie informácie, ktoré majú byť verejné aj budú verejné. Dám skutočne priestor každému konštruktívnemu podnetu, sťažnosti alebo nespokojnému občanovi ale aj pochvale, pozitívnej správe, návrhu či výsledku, ktorý poteší či naopak zarmúti. Neprajem si aby stránka bola len pre miestne frflanie či negativistické kritizovanie ale aj stránkou pozitívnych návrhov či konštruktívnych myšlienok. Buďme pripravení mať dobroprajné, nápomocné názory lebo žijeme tu a verím, že chceme to, aby mesto prosperovalo, aby sme žili spokojný a pokojný život v našom nádhernom meste Galanta.

Pozitíva

Táto časť stránky obsahuje pozitívne veci, udalosti a informácie týkajúce sa nášho mesta. Budem veľmi rád keď pozitíva v našom meste budú prevyšovať negatíva.

čítať viac

Negatíva

Táto časť obsahuje negatívne veci, udalosti a informácie týkajúce sa nášho mesta. Budem sa snažiť nie len uviesť tie negatíva ale aj poskytnúť alternatívu riešenia.

čítať viac

Ako pomôcť?

Táto časť je poskytnutá Vám občanom. Sem môžete zaslať Vaše podnety ale aj prosby o pomoc v rôznych situáciách kde si neviete poradiť.

čítať viac